Homepage > Trier > Rheinisches Landesmuseum

Rheinisches Landesmuseum

Historische schatkamer in Trier

Rheinisches Landesmuseum Trier

Als u Trier bezoekt mag een bezoekje aan het Rheinisches Landesmuseum eigenlijk niet ontbreken. Dit museum is één van de belangrijkste plaatsen voor Romeinse archeologie in Duitsland.
In vier afdelingen vinden de museumbezoekers een overvloed aan stukken uit de vroege geschiedenis, de Gallo-Romeinse periode, de Frankische periode en uit de Middeleeuwen.

Vroege voorgeschiedenis
De oudste sporen van menselijk handelen zijn hier te zien. Opgravingen gedaan in Keltische vorstengraven hebben diverse bijzondere vondsten opgeleverd. Middels maquettebouw en reconstructie worden de periodes inzichtelijk gemaakt voor de museumbezoeker.

Romeinse periode
Trier staat bekend om de vele goed bewaard gebleven Romeinse monumenten. Uit deze periode is dan ook het meest te zien in het museum. En het geen te zien is, is qua omvang, veelzijdigheid en kwaliteit uniek. Bij opgravingen in het Moezelgebied zijn talrijke vloermozaïeken gevonden. Veel daarvan zijn in het museum te zien. Een uitgebreide collectie glazen voorwerpen, terracotta en kleine bronzen beeldjes zijn ook bijzonder bezienswaardig. De imposante grafmonumenten opgegraven bij het dorp Neumagen, die de handel en wandel aan de Moezel uitbeelden nemen een prominente plek in.

Museum Trier

Frankische periode
Vondsten voornamelijk uit graven vertegenwoordigen de Frankische periode. Kostbare grafgiften als sieraden en wapens, maar ook glazen en gouden voorwerpen, kettingen en bijzonder gesmede paardentuigen liggen in de vitrines. Talrijke glazen voorwerpen, fijn ivoorwerk en fraai versierde sarcofagen met meer dan 800 grafschriften stammen uit de vroegchristelijke periode van Trier. Geen enkel ander museum beschikt over een dergelijke collectie.

Middeleeuwen
Uit de middeleeuwen zijn vele kostbare kleine kunstvoorwerpen en belangrijke sculpturen en architectuurstukken te bewonderen. Met name uit de Romaans-gotische tijd is veel te zien. Ook is er een bijzondere collectie keramiek ten toon gesteld.

Ook te aanschouwen is een muntverzameling voornamelijk geslagen in de muntslagerij van Trier uit de tijd van de Romeinen en de middeleeuwen. Dit is de meest complete verzameling laatantieke munten van de keurvorsten van Trier. Zoals eerder geschreven mag u het museum eigenlijk niet overslaan. Voor geschiedenis- en cultuurliefhebbers is een bezoek zelfs een must.Rheinisches Landesmuseum
Weimarer Allee 1, 54290 Trier
www.landesmuseum-trier.de
Trier evenementen agenda

Advertenties