Homepage > Trier > Karl Marx Haus

Karl Marx Haus

Groot denker en filosoof uit Trier

Karl Marx Haus

Een van de bekendste historische inwoners van Trier is Karl Marx. Aan de rand van de voetgangerszone aan de Brückenstraße 10 is het huis gelegen waar Karl Marx ter wereld kwam op 5 mei 1818. Deze bekende Duitse filosoof en denker was een van de grondleggers van het socialisme en communisme.Hij was de zoon van Heinrich Marx en Henriëtte Preszburg. De familie Marx verhuisde niet veel later naar de Simeonstraße 8, vlak bij de Porta Nigra. Karl Marx bleef daar wonen tijdens zijn jeugd tot na zijn middelbare school periode waarna hij naar Bonn verhuisde om daar de studie rechten te gaan volgen. Het Karl Marx haus aan de Brückenstraße 10 werd heropend in 1983 na een grondige renovatie ter gelegenheid van de herdenking van de honderdste sterfdag van Marx. Het huis werd overigens pas in 1904 ontdekt als het geboortehuis van Marx. De Duitse Sociaaldemocratische Partij, de SPD kreeg het pand in 1928 in bezit. Zij hadden het in 1931 willen openen als aandenken aan Marx. De economische en politieke toestand in het land zorgde voor een gespannen situatie waardoor de opening toen niet kon doorgaan. De nazi’s bezetten het huis in 1933 en onteigende het van de SPD. Hierna kwam het in gebruik als partijkantoor en zetel van de nationaal-socialistische krant Nazionalblatt.

Karl Marx museum

Na het einde van de Tweede Wereldoorlog kreeg de SPD het huis weer in haar bezit. Op 5 mei 1947 kreeg het huis haar bestemming als gedenkplaats terug. Sinds de 150e geboortedag van Karl Marx, op 5 mei 1968 is in het huis een permanente tentoonstelling te zien over het leven, werk en invloed in deze tijd. Hier presenteert men de mens Karl Marx als een historische persoon, de ontwikkeling van zijn filosofische en economische ideeën en de invloed hiervan op het verloop van de geschiedenis en de moderne tijd. Jaarlijks trekt het museum vele duizenden bezoekers uit de gehele wereld. Naar aanleiding van de 190ste geboortedag van Karl marx zijn er op 5 mei 2008 drie levensgrote beelden van Marx in de binnentuin van het Karl Marx-huis geplaatst. >>  www.museum-karl-marx-haus.de

Wie was Karl Marx ?

Karl MarxKarl Heinrich Marx werd in Trier op 5 mei 1818 geboren. Hij stierf in Londen op 14 maart 1883 op 64-jarige leeftijd. Marx was een Duitse denker die belangrijke invloed heeft gehad op de (politieke) filosofie, de economie, de sociologie en de historiografie. Karl Marx was een van de grondleggers van de arbeidersbeweging en een centrale figuur in de geschiedenis van het socialisme en het communisme. Naast Duitsland heeft hij gewerkt in Frankrijk, België, Nederland en Engeland. Das Kapital wordt als Marx belangrijkste werk  beschouwd. Daarin beschrijft Marx de theorie van de meerwaarde, volgens welke het verschil tussen datgene wat de arbeider produceert en datgene wat zijn arbeid aan loon opbrengt, de basis vormt van de kapitalistische uitbuiting. “Das Kapital” is een uitgebreide studie van de moderne, kapitalistische maatschappij. En daarbij nam hij Engeland als uitgangspunt; klassieke politieke economie voor Marx was ontstaan in Engeland, het meest ontwikkelde van de kapitalistische landen. Adam Smith en David Ricardo legden met hun onderzoekingen naar de economische structuur de basis voor de arbeidswaardetheorie, Marx zette hun werk voort. Hij toonde aan dat de waarde van elke waar bepaald wordt door de hoeveelheid maatschappelijk noodzakelijke arbeidstijd die voor de productie van de waar noodzakelijk is. Daarnaast is zijn Communistisch Manifest (met Friedrich Engels) wereldberoemd. Op het werk en de denkbeelden van Karl Marx (en Friedrich Engels) is het marxisme gebaseerd.

Advertenties