Homepage > Trier > Dom St.Peter

Dom St-Peter Trier

Oudste bisschopskerk van Duitsland.

Trier Dom St-Peter

De Dom St-Peter is de oudste bisschopskerk in Duitsland. Waarschijnlijk werd de Dom gebouwd op de resten van een oud keizerlijk paleis uit de Romeinse tijd. Het huidige gebouw,die de Salische stijl vertegenwoordigt stamt uit de 11de eeuw. Het tegenwoordige complex is eigenlijk een dubbelkerk met de Liebfrauenkirche die er direct naast gelegen is. het geheel bestond eerder uit een indrukwekkend geheel van twee grote, naast elkaar liggende basilica's, waarvan de huidige dom en de naastgelegen tegenwoordige (gotische) Liebfrauenkirche slechts de helft vormden van het totaal. Archeologische opgravingen hebben aangetoond, dat er sprake was van een ingewikkeld gebouwencomplex met meerdere basilieken (waarschijnlijk vier) die door zalen en gangen met elkaar verbonden waren en tezamen een enorme omvang hadden. Door de eeuwen heen werden gedeeltes van de Dom afgebroken en vervangen door nieuwere. Ook hebben de nodige verwoestingen door de Noormannen hun invloed gehad op de thans bestaande bouw. In de 16e eeuw werd een torenverhoging uitgevoerd aan de zuidwestzijde, dit om hoger te blijven dan de St.-Gangolf kerk aan de Grote Markt.

Binnenplaats en tuin Dom St.Peter

Dom St.Peter binnen

Binnenzijde van de Dom. In één woord indrukwekkend.


Trier evenementen agenda

Advertenties