Homepage > Cochem > Winneburg

De Winneburg

Stamslot van de Metternichts

Winneburg Cochem

In de buurt van Cochem is nog een burcht , die van Winneburg. Deze bevindt circa 3 km ten noordwesten van het stadje. De burcht is gebouwd op een steile heuvelrug in het dal van de Endertbach. De ru´ne torent 300 m boven het dal van Endertbach uit en heeft een dominante positie in de beboste heuvels.

De Winneburg is ontstaan rond het midden van de 13e eeuw. De hoge wachttoren, het hoofdgebouw met zijn beide halve torens en het tonggewelf van de poort naar het binnenhof zijn in deze periode gebouwd. Later in de tijd vonden nog diverse uitbreidingen plaats van de burcht. Historisch gezien is de Winneburg bewoond sinds 1304 en is het in bezit geweest van meerdere adellijke families. Ook heeft in die tijd de invloed van het aartsdom Trier de nodige invloed gehad op de bewoning van de burcht. Tevens is het een tijd in handen geweest van het bisdom als leengoed. Daarna kwam het in bezit van de familie Von Metternich. Deze familie had ook nauwe banden met het aartsdom Trier omdat de familie een aantal aardsbisschoppen en een keurvorst voortbracht. Dit betrof de periode 1599-1679. Ten tijde van de inval van het Franse leger onder leiding van de Franse koning Lodewijk XIV werden veel burchten en kastelen vernietigd.

Ruïne Winneburg

Ruïne Winneburg

Fransen hadden fort Mont Royal gebouwd bij Traben Trarbach en vandaar uit werden plundertochten door Franse legertroepen gehouden waarbij naast veel doden vielen ook veel gebouwen werden vernietigd. De Winneburg werd ook niet gespaard. In 1688 werd de burcht ingenomen door Franse troepen. In 1689 werd de burcht grotendeels opgeblazen. In de periode erna kwamen de restanten van de burcht steeds in andere handen. Zowel van troepen van de keurvorst van Trier als ook weer van Franse troepen. Begin 19e eeuw tijdens de inval door Napoleon werd het weer door Fransen betrokken. Het hele Rijnland werd ingelijfd door Frankrijk. Aan het eind van de Franse tijd in 1815 werd besloten dat het weer Pruisisch bezit werd. In 1832 kwam het weer in handen van de familie Von Meternich, te weten van prins Clemens Lothar von Metternich. Deze koopt het van de Pruisische fiscus. Uiteindelijk hebben de Metternicher nakomelingen de ru´nes van de Winneburg in 1935 overgedragen aan de stad Cochem, in wiens bezit het vandaag de dag nog is.

Jaarlijkse ridderspelen

Ridderspelen bij de Winneburg

Tegenwoordig vinden elk jaar in de zomer er de ridderspelen plaats. Deze beginnen in Cochem op de Marktplaz. In een ÚÚn uur durende wandeling gaat het gezelschap naar de ru´nes van de Winnenburg, waar dan echte "ridderlijke" entertainment met muziek, gekostumeerde ridders en eenvoudige maaltijden voor kinderen en volwassenen worden gehouden.


Trier evenementen agenda

Advertenties


Volg ons