Homepage > Moezelstadjes > Koblenz

Koblenz

Waar de Moezel in de Rijn verdwijnt

Koblenz, prachtig gelegen oude stad ingeklemd tussen de samenvloeiing van de Moezel en de Rijn. Met een geschiedenis die terug gaat tot de Romeinse tijd meer dan 2000 jaar geleden. Kerken, kastelen, paleizen en deftige burgerhuizen getuigen van een rijk verleden. De Romeinen vermelden ongeveer 14 jaar na Chr. de naam Castrum ad Confluentes wat betekent nederzetting bij de samenvloeiing Hier eindigt de Moezel en stroomt in de Rijn. Dit beroemde punt, het Deutsches Eck maakt Koblenz tot een trekpleister van toeristen uit de hele wereld. Oude vestingmuren , burchttorens, kastelen en patriėrshuizen zijn de overblijfselen uit een bewogen verleden. Dit verleden met als middelpunt de Moezel- en Rijnwijnen is vandaag de dag nog steeds actueel, Koblenz is een centrum van de wijnhandel. De nauwe straten , romantische stegen en mooie pleinen met hun fraaie fonteinen nodigen uit om de stad te verkennen. Terrassen en restaurants zijn er naast wijnlokalen in overvloed om te kunnen genieten van de uitstekende lokale wijnen. Ook als winkelstad heeft Koblenz het nodige te bieden.

Koblenz

Na een rustige en welvarende Romeinse periode werd Koblenz ook aangevallen en verwoest door de Franken. Dit gebeurde voor het eerst in 259 na Chr. Na de herbouw was het een paar eeuwen later weer mis. In de 5e eeuw stortte het Romeinse Rijk in en veroverden de Franken de stad. Karel de Grote heeft in 807 in Koblenz recht gesproken. In de 11e eeuw werd de stad door Koning Hendrik II weggegeven aan de bisschop van Trier. Deze liet de stad indrukwekkend versterken om zo een hoger aanzien te krijgen. Tevens liet de bisschop aan de overzijde van de Rijn de vesting Ehrenbreitstein bouwen. In de 12e en 13e eeuw groeide de stad sterk. Nadat Franse revolutionaire troepen de stad grotendeels hadden verwoest begon men aan de wederopbouw en brak voor de stad vanaf 1688 een periode van groei en rijkdom aan. Het bij deze wederopbouw overheersende barok kenmerkt de stad tot op de dag van vandaag. Van 1794 tot 1814 werd Koblenz hoofdstad van een klein Frans departement. Vanaf 1815 werd het de hoofdstad de Pruisische Rijnprovincie en tot grootste vestings- en garnizoensstad van het rijk uitgebouwd. Grote delen van de oude binnenstad van Koblenz zijn in de Tweede Wereldoorlog in de as gelegd. Dankzij de grondige wederopbouw en herstel van vele monumenten is het gelukt om iets van de oude culturele rijkdom en Europese sfeer terug te krijgen in de oude binnenstad.

Deutsches Eck Koblenz

Het unieke decor rondom Koblenz wordt gevormd door middelgebergten en uitgestrekte bos-groen en watervlaktes. Naast de mooie binnenstad maakt de ligging een bezoek de moeite waard. Hiervan krijgt men het beste een indruk door het schitterende uitzicht vanaf de vesting Ehrenbreitstein. De markante plaats tussen de rivieren de Moezel en de Rijn wordt het Deutsches Eck genoemd, het bekendste punt in de stad. Op de deze plek stond ooit een gebouw van een middeleeuwse ridderorde, de Deutsche Orden vanwaar de naam Deutsches Eck afkomstig zou zijn. Het Deutsches Eck is een goed startpunt voor een wandeling door de historische binnenstad. Al verkennend komt u langs mooie kerken zoals de St.Kastor en Florinskirche en langs pleinen en gebouwen zoals Keurvorstelijk paleis en het Deutschherrenhaus. Het is verstandig bij de Tourist-info een wandelkaart van de stad te halen om de beste route te bepalen passend bij de tijd die u heeft om de stad te verkennen. De hele stad bekijken lukt niet in een dag. Een lang weekend is minimaal nodig om Koblenz een beetje te leren kennen.


Tip! Kerstmarkt Koblenz

Koblenz evenementen agenda

Bezienswaardig Koblenz

 • Alte Burg

  Alte Burg KoblenzPrachtige middeleeuwse verdedigings burcht door de keurvorsten van Trier gebouwd tegen opstanden van de burgerij. Alte Burg

 • Residenzschloss

  Residenzschloss KoblenzClassicistisch keurvorstenpaleis aan de oever van de Moezel dat indruk maakt door de architectonische schoonheid van de halfronde vleugels Residenzschloss

 • Deutsches Eck

  Deutsches EckLandtong aan de monding van de Moezel, nu weer met het moonument voor de keizer. Vanaf hier is het beste te beginnen met een stadswandeling. Deutsches Eck

 • Festung Ehrenbreitstein

  Festung Ehrenbreitstein KoblenzImposante vesting op de rechter Rijnoever. Na verwoesting door Franse troepen begon in 1815 de wederopbouw met indrukwekkende architectonische vormgeving. Festung Ehrenbreitstein

 • Ook de moeite waard:

  De Florinskirche aan de Burgstrasse is een Romaanse pijlerbasiliek uit de 11e eeuw. Het Rathaus (1695) aan de Jesuitenplatz maakt ondermeer indruk door de plafondschildering boven het trappenhuis. De rond 1300 gebouwde Liebfrauenkirche met haar twee torens aan de Löhrstrasse. De St.Kastor basiliek met vier torens met mooie sarcofaag aan de oostzijde van de Kastorhof. Gelegen aan de rechter Rijnoever, Schloss Phillippsburg. Voormalige residentie van de keurvorsten.